Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
schwarzerwolf
21:10
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:10
3182 f52b 500
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:10
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation viahormeza hormeza
21:10
schwarzerwolf
21:10
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:10

gyllenhaaldaily:

Love and Other Drugs, 2010.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:09
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:09
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:09
schwarzerwolf
21:09
8293 92fe 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:09
    

fearlesswifts:

Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of the wind?

Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses viahormeza hormeza
21:09
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

21:09
schwarzerwolf
21:08
5375 16a3 500
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
21:08
8720 ce56 500
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
21:08
8731 4515 500
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
21:08
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:07
8657 e84c
Reposted fromloverdose loverdose viahormeza hormeza
21:07
3756 0049 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:07
Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl