Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
schwarzerwolf
14:48
2026 7f89
Dante and Virgile in Hell, detail (1850)  William-Adolphe Bouguereau
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viahormeza hormeza
14:48
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:47
Nie możemy obwiniać siebie za całkowitą obojętność innych względem nas. Bo to prawda, że można być winnym czyjemuś uczuciu. Można spojrzeć inaczej te parę razy, można dać do zrozumienia, że może coś. Ale nie można być winnym braku jakichkolwiek uczuć. Trzeba się pogodzić, że na płaszczyźnie tych stu kilkudziesięciu centymetrów nie ma już albo nigdy nie było dla nas miejsca. Znajdziemy je, jak się wyliżemy z ran. Na początku w samych sobie. Mam w to głęboką wiarę, głęboką jak te rany.
— Olga Wojciechowska - ,,Listy niczyje"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:47
2115 df1e 500
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:46
Reposted fromhagbard hagbard viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:44
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:44
Reposted fromgruetze gruetze viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:44
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions viahormeza hormeza
14:44
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:44
5617 f441 500
Reposted fromsadeyes sadeyes viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:43
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:43
Reposted frommuladhara muladhara viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:43
8989 5151
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:43

Następny ważny moment to ten, kiedy zorientujesz się, że zniknęła gdzieś jedna trzecia twojego „nieskończonego” kapitału minut, a ty wciąż jesteś w tym samym miejscu. To wtedy dotrze do ciebie, że zdanie: „Nigdy nie jest za późno” jest kłamstwem. Dzieci mają wielkie marzenia, ale nie dlatego, że są pełne entuzjazmu, który dorośli tracą. W rzeczywistości dorośli mają małe marzenia, bo są one dostosowane do ilości posiadanego czasu – a im mniej go mają, tym ich marzenia stają się coraz mniejsze, aż w końcu znikają."

Życie masz jedno. Działaj tutaj, teraz, zaraz, bo nikt nie będzie za Tobą czekał, a żaden dzień z Twojego życia się nie powtórzy. Nigdy w życiu nie przeżyjesz takiego samego dnia tygodnia, godziny, sekundy, będąc w tym samym wieku, z takim samym podejściem do świata. Wiem, że może brzmię infantylnie, ale uważam, że trzeba sięgać dalej i stawiać sobie poprzeczkę wyżej. Ja codziennie to robię i codziennie pracuję nad tym, żeby na swoje marzenia pracować już teraz.

Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:43
I sense the world might be more dreamlike, metaphorical and poetic than we currently believe... I wouldn't be surprised if poetry... in the sense of the world filled with metaphor, rhyme, and recurring patterns, shapes and designs... is how the world works. The world isn't logical, it's a song.
— David Byrne
Reposted fromverronique verronique viahormeza hormeza
14:43
6303 58da 500

princeloki:

queerrussetpotato:

jumpingjacktrash:

dogbirthday:

tastefullyoffensive:

(photo by bowlerhatbear)

go with him

he wants to show you something

he has a side quest for you

this is how people get taken by the fae

Reposted fromflairandsynch flairandsynch viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:42
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:42
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viahormeza hormeza
14:42
7630 651e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
schwarzerwolf
14:42
5718 80f1
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl