Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:17
3769 cd82
schwarzerwolf
21:17
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
21:17
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
21:17
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
21:16
4780 6623
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
21:16
9698 a31c
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viashitsuri shitsuri
21:15
7205 f570
Reposted fromamatore amatore
21:15
7203 4746 500
Reposted fromamatore amatore
schwarzerwolf
21:14
schwarzerwolf
21:14
schwarzerwolf
21:13
21:13
5701 ff5f 500

ismaelguerrier:

Embracement #3

(Pen on paper)

Instagram: ismael.guerrier.art

Facebook: ismael.guerrier.art

Reposted fromamatore amatore
21:12
5697 206b 500

me and my beautiful pal in a supermarket photobooth, both 19

Reposted fromamatore amatore
schwarzerwolf
21:12
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:11
Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:11
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:11
5492 0fad
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:11
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
schwarzerwolf
21:11
Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza
21:11
4282 fde1

serious:

rule #1

Reposted fromtaborri taborri viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl