Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

schwarzerwolf
17:39
schwarzerwolf
17:39
3977 75b3 500
Reposted fromverronique verronique viarockspirit rockspirit
schwarzerwolf
17:39
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
schwarzerwolf
17:39
Zbyt szybko zapominacie, że rozbudzona przez was miłość może ciąć niczym ostrze.
— Jacqueline Carey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
schwarzerwolf
17:39
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viawerterowska werterowska
schwarzerwolf
17:39
5976 6d92
schwarzerwolf
17:38
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawerterowska werterowska
schwarzerwolf
17:38
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
17:38
7499 bbb1
Reposted fromsugikinator sugikinator viabangarang bangarang
schwarzerwolf
17:38
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
schwarzerwolf
17:38
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viabangarang bangarang
schwarzerwolf
17:38
7033 07b2 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianyaako nyaako
schwarzerwolf
17:38
Reposted fromjustshineon justshineon viabangarang bangarang
schwarzerwolf
17:38
schwarzerwolf
17:37
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
17:37
0127 e3be
schwarzerwolf
17:37
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
17:33
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
schwarzerwolf
17:33
5475 43e1 500
Reposted fromBoringstenite Boringstenite viashitsuri shitsuri
schwarzerwolf
17:33
8533 48cf
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl